Liczba odwiedzin strony: 35474 Osób na stronie: 2
 

Krzeczkowska Zofia. Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2007 Nr 243 poz. 1797 - Nadanie osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej"
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej" (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2007 r.) Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  Nadaje się osobowość prawną organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą "Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej", z siedzibą w Katowicach, erygowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego. §   2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ______ 1)    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.
Monitor Polski 2005 Nr 52 poz. 719 - Zasady i tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskic
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. (M.P. z dnia 12 września 2005 r.) Na podstawie art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: § 1.  Zasady i tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r., określa załącznik do uchwały. § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. _________ 1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173. ZAŁĄCZNIK ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA SIEDZIBY ARMATORA WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 WRZEŚNIA 2005 R.   1.   Po sporządzeniu protokołów głosowania w obwodzie na okręgowe listy kandydatów na posłów oraz na kandydatów na senatorów, obwodowa komisja wyborcza...
KRS 0000336782 - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "EKOMIRTECH" ZDZIABEK I WSPÓLNICY SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "EKOMIRTECH" ZDZIABEK I WSPÓLNICY SP. J. SP. J. 2009-09-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
10 LUTEGO 14 78-650 MIROSŁAWIEC MIROSŁAWIEC WAŁECKI ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
765-167-48-90 320720927 0000336782
KRS 0000336781 - RECOGNOSCO SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
RECOGNOSCO SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-09-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 54/110 02-797 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
951-229-33-52 141887620 0000336781
KRS 0000336780 - DHOSTING.PL SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DHOSTING.PL SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-09-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. JEROZOLIMSKIE 81 02-001 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000336780
KRS 0000336779 - TRAFNIE INWESTUJ SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TRAFNIE INWESTUJ SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-09-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WĘGIERSKA 4/1 30-535 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
679-301-79-25 121013210 0000336779
KRS 0000336778 - MAGNET FINANCE GROUP SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MAGNET FINANCE GROUP SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-09-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. SOLIDARNOŚCI 129/131/49 00-898 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000336778
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Świdnica HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Krzeczkowska Zofia. Kancelaria adwokacka
radca prawny dolnośląskienotariusz dolnośląskiekomornik dolnośląskieagencja / skład celny dolnośląskieuczelnia prawnicza dolnośląskieprawnik dolnośląskieprawnikReklama